Bouw- en woningtoezicht nader beschouwd

Naar aanleiding van de ervaring van negen pilotgemeenten (waaronder Delft) zal het ministerie van VROM de handreiking voor het opstellen van het handhavingsbeleid optimaliseren. Momenteel zijn het veelal individuele afwegingen van de toezichthouder waarop wel of niet wordt gecontroleerd. Het ministerie vindt echter dat dit een politieke afweging zou moeten zijn.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening; Organisatie