Breng grondwaterproblemen onder duidelijker democratisch regime

In deel twee van de serie over noodzakelijke bestuurlijke aandacht voor een goed waterbeheer, aandacht voor het grondwater. Op niet al te lange termijn lijkt een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten in het oplossen van problemen met het grondwater in (dicht) bebouwde gebieden.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening