Budget voor onderhoud schoolgebouwen onvoldoende: bijna een miljard meer nodig

Begin 1997 werd de zorg voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs naar de gemeenten overgeheveld. Daarvoor werd 1,7 miljard gulden aan het Gemeentefonds toegevoegd. Jaarlijks hebben gemeenten zo'n 300 miljoen uit eigen middelen bijgelegd. Desondanks kampt de huisvesting met vergaand achterstallig onderhoud. Om de schoolgebouwen op een aanvaardbaar niveau te brengen en toe te rusten voor de komende kwaliteitsslag, is structureel bijna een miljard gulden extra nodig, zo stelt de VNG. Binnen de Tweede Kamer wordt de roep om een drastische verhoging van de middelen eveneens steeds luider.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Onderwijs