Budgettaire ontwikkelingen rondom de Wet voorzieningen gehandicapten

In de eerste jaren na de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) nam het aantal toegekende voorzieningen en de daarbij behorende uitgaven spectaculair toe. De jaarlijkse Wvg-scan over 1999 laat zien dat aan die ontwikkeling een eind is gekomen. Ook blijkt, dat landelijk gezien de gemeenten in dat jaar meer geld hebben uitgegeven dan zij aan Wvg-budget hebben ontvangen. De verwachtingen voor de toekomst lijken echter niet ongunstig.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Zorg