Burgers en bedrijven aan het roer

Eind 2003 presenteerde het kabinet zijn visie op de modernisering van de overheid. Die visie werd vertaald in het actieprogramma �Andere overheid�. Een beter presterende overheid die bovendien selectiever is en op een andere manier stuurt, is het einddoel. In een serie artikelen gaat B&G in op de beoogde modernisering van de overheid. Blijft het bij mooie voornemens, of is de tijd rijp voor echte veanderingen? In de eerste aflevering de visie van de gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam, de heer Gerritsen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie