Businessplan bij ziekenhuizen vaak noodzakelijk

In het bedrijfsleven is het opstellen van businessplannen ter verkrijging van financiering vanzelfsprekend. Zo wordt bepaald hoe het best kan worden geļæ½nvesteerd om tegemoet te komen aan de bedrijfsdoelstellingen. Maatschappelijke sectoren, zoals de zorgsector, krijgen ook in toenemende mate te maken met bedrijfseconomische afwegingen. Het zekerstellen van inkomsten vereist steeds meer een bedrijfsmatige aanpak. Een effectief gebruik van businessplannen helpt hierbij.

Trefwoorden: Tags: Zorg