Cluster bestuursorganen in gemeentefonds is goed bemeten en goed verdeeld.

Uit het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 2006 kwam de indruk naar voren dat het ijkpunt Bestuursorganen in het gemeentefonds onvoldoende aansluit bij de werkelijke uitgaven. Begin 2006 is een onderzoek gehouden naar de juistheid van dit vermoeden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie