Congres Good Public Governance: vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid

Op 5 oktober organiseerde de Bank Nederlandse Gemeenten het congres Good Public Governance. Er werd van gedachten gewisseld over hoe de diverse overheidslagen het onderlinge wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burger kunnen herwinnen. Toenemende regelgeving om brokken te voorkomen is contraproductief. Transparantie, professionalisering van de organisatie en een cultuuromslag naar vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid vormden de rode draad tussen de diverse sprekers.

Trefwoorden: Tags: IBAN; Bankgarantie