DataLand koestert Wet bescherming persoonsgegevens

DataLand heeft als doelstelling het realiseren van een landelijke voorziening van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein. Het toegankelijk maken van overheidsinformatie vereist een grote zorgvuldigheid.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen