De aansprakelijkheid van de commissaris

Commissarissen kunnen worden geconfronteerd met aansprakelijkstelling voor de wijze waarop zij hun taak hebben uitgeoefend. Dat geldt zowel ten opzichte van het bedrijf waar toezicht wordt gehouden als ten opzichte van derden. Als gevolg van de corporate governance discussie is het takenpakket van de raad van commissarissen in verschillende branches in de non-profitsector uitgebreid met beperkte medebesturende taken.

Trefwoorden: Tags: Organisatie