De accountant en de rechtmatigheid van de gemeentelijke jaarrekening

Rechtmatigheid houdt het voldoen aan wetten en regels in. Naleving ervan door overheden lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk wel eens anders te liggen. De extra aandacht voor rechtmatigheid komt onder meer tot uitdrukking in het nieuwe Besluit Accountantscontrole Gemeenten. Het Besluit geeft de gemeenteraad mogelijkheden zijn kaderstellende en controlerende taak verder te versterken.

Trefwoorden: Tags: Financiering