De allerbeste armoedebestrijding is verhoging van de uitkeringen

Uit onderzoeken komt naar voren dat binnen het grotestedenbeleid de aanpak van de sociale problemen vaak moeizaam verloopt. Tegelijkertijd wordt de Nederlandse aanpak door wetenschappers als voorbeeld voor andere landen gesteld. Is Nederland werkelijk het gidsland op het gebied van sociaal beleid?

Trefwoorden: Tags: Decentrale Overheid; Sociaal domein