De beperkte meerwaarde van de grondexploitatievergunning

Tijdens de Kamerbehandeling van de Nota Grondbeleid kreeg de openruimteheffing veel aandacht. De grondexploitatievergunning, waarin de gemeente voorwaarden kan stellen ten aanzien van inrichting en uitvoering van een plan en het kostenverhaal, bleef onderbelicht. Volgens de Raad voor de financi´┐Żle verhoudingen biedt de voorgestelde opzet van die vergunning gemeenten te weinig mogelijkheden tot verevening tussen verlies- en winstgevende locaties en tot toerekening van kosten aan locaties.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening