De brandweer op weg naar een eigentijdse organisatiestructuur

Het Project Versterking Brandweer en de rapporten naar aanleiding van de gebeurtenissen in Enschede en Volendam hebben grote invloed op de organisatie en het opereren van de brandweer. Daarbij worden de brandweerkorpsen geacht steeds bedrijfsmatiger en transparanter te werken. In de specifieke kenmerken van de brandweer en de opgaven waarvoor men staat, bestaat betrekkelijk weinig inzicht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie