De compensatie in het gemeentefonds van het hogere BTW-tarief

In 2001 stijgt het hoge BTW-tarief van 17,5 procent naar 19 procent. De uitgaven van gemeenten en Rijk aan materi´┐Żle zaken nemen daardoor toe. De uitkering uit het gemeentefonds neemt via de normeringsmethodiek toe. De methodiek van compensatie in het gemeentefonds voor nominale ontwikkelingen komt in deze bijdrage aan de orde.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering