De eigentijdse visie van de gemeente Gorinchem op de rekenkamer

De gemeente Gorinchem werkt sinds 2004 aan de invulling van de controlerende taak van de raad. Bij de invulling van deze controlerende taak zijn bewuste eigen keuzes gemaakt. Zo is er voor gekozen de inrichting van de instrumenten rekenkamer en het collegeonderzoek gezamenlijk te doen. Het Gorinchemse model bouwt voort op het gangbare model rekenkamercommissie, met dien verstande dat in de toekomstige rekenkamercommissie alleen externe leden en geen raadsleden zitting hebben.

Trefwoorden: Tags: Financiering