De elektronische overheid en haar mythen

De minister van Grotesteden- en Integratiebeleid heeft gedurende zijn ambtsperiode een groot aantal beleidsinitiatieven het licht doen zien die de elektronische overheid concreet handen en voeten moet geven. Tussen de ambitie die uit de nota's spreekt en de werkelijkheid van alledag is een duidelijk spanningsveld aanwezig.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen