De financi�le functie volgens de Gemeentewet 2001

De adviezen van de Commissie-Elzinga inzake de dualisering van de lokale democratie hebben geleid tot een voorontwerp van Wet dualisering gemeentebestuur. Naast de wijzigingen die direct voortvloeien uit de ontvlechting van raadslidmaatschap en wethouderschap zijn allerlei vernieuwingen voorgesteld, waarvan de relatie met dualisering minder sterk is. Een aantal daarvan heeft betrekking op de financi�le functie.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen; Financiering