De gemeente van producent naar regisseur?

De maatschappelijke verhoudingen tussen burger en overheid zijn de laatste jaren sterk veranderd. Burgers zijn zich bewuster geworden van hun plichten en van hun rechten en brengen deze nadrukkelijker naar buiten. Politieke visie en principi´┐Żle haalbaarheid hebben op tal van terreinen niet meer het primaat. Daardoor is de rol van de overheid meer faciliterend van aard geworden.

Trefwoorden: Tags: Organisatie