De gemeentelijke programmabegroting op z�n Dantumadeels

Vanaf de begroting 2004 zijn gemeenten verplicht een programmabegroting door de raad te laten vaststellen. Ten aanzien van de indeling hebben gemeenten een grote vrijheid. De gemeente Dantumadeel was al in 2001 gestart met voorbereidingen voor een nieuwe begrotingsopzet met het streefbeeld voor de gemeente in 2012 als uitgangspunt.

Trefwoorden: Tags: Financiering