De Gemeentelijke Sociale Dienst als netwerkorganisatie en de inzet van ICT

De ontwikkelingen in de externe omgeving van gemeentelijke sociale diensten (GSD) gaan snel. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe instituties in de sociale zekerheid, decentralisatie van verantwoordelijkheden zijn tot dusverre opgevangen binnen de bestaande organisatorische structuren. De tijd lijkt echter nabij, aldus de auteur, dat de sociale dienst als netwerkorganisatie zal moeten gaan opereren, die zich voornamelijk op strategie en op de regiefunctie zal moeten concentreren.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen; Sociaal domein