De gemeenten zijn rijp voor een landelijk uniforme gebouwenregistratie

Vorig jaar hebben Ravi en VNG onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van authentieke registratie van gebouwen in Nederland. De begeleidende stuurgroep heeft zich onlangs unaniem positief uitgesproken over de haalbaarheid. In deze bijdrage aandacht voor de hoofdpunten van het advies van de stuurgroep.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen