De gemeenteraad en de accountant

Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is de accountantscontrole gewijzigd. De reikwijdte van het accountantsoordeel is vergroot en de band tussen raad en accountant is verstevigd. De raad stelt de accountant aan, dient de controleopdracht vast te stellen en met hem te overleggen. Daarmee wordt de controlerende taak van de raad vergroot. In deze bijdrage de praktijk in de gemeente Eindhoven.

Trefwoorden: Tags: Financiering