De lokale rekenkamer geeft gemeenteraad tanden

Na het pleidooi van de commissie-Elzinga voor de instelling van lokale rekenkamers zijn veel gemeenten zich gaan verdiepen in deze mogelijkheid de doelmatigheid van gemeentelijk beleid te onderzoeken. De meningen over het verplicht stellen van een lokale rekenkamer lopen sterk uiteen. In de gemeenten waar rekenkamers zijn ingesteld, lopen de taken en de organisatievorm sterk uiteen.

Trefwoorden: Tags: Financiering