De nieuwe Europese Algemene (Aanbestedings-) Richtlijn 2004/18 EG

In april 2004 is de nieuwe richtlijn met betrekking tot overheidsopdrachten in werking getreden. Deze zal de drie bestaande richtlijnen die betrekking hebben op diensten, leveringen en werken gaan vervangen. Implementatie in de Nederlandse wetgeving kan tot en met januari 2006 plaatsvinden. Waarschijnlijk zal een en ander in een nieuwe Aanbestedingswet per 2007 zijn geregeld.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Politiek