De overheid als aandeelhouder

De Algemene Rekenkamer onderzocht het beleid en het beheer van de staatsdeelnemingen. Het rapport is medio 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het normenkader en de aanbevelingen in dit rapport kunnen ook voor provincies en gemeenten met deelnemingen van belang zijn.

Trefwoorden: Tags: Organisatie