De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency

Vanaf 2004 wordt een analyse van het weerstandsvermogen door decentrale overheden verplicht. In eerdere afleveringen van B&G is aan verschillende aspecten van deze analyse aandacht besteed. In deze bijdrage een voorbeeld hoe de paragraaf weerstandsvermogen eruit kan zien.

Trefwoorden: Tags: Financiering