De PPRG Kadernota 2006

Het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten heeft begin oktober 2006 zijn tweede, geactualiseerde Kadernota gepubliceerd om de interne en externe rechtmatigheidscontrole te faciliteren. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Trefwoorden: Tags: Financiering