De PPRG Kadernota 2006

Het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten heeft begin oktober 2006 zijn tweede, geactualiseerde Kadernota gepubliceerd om de interne en externe rechtmatigheidscontrole te faciliteren. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.