De praktijk van de rekenkamer in Arnhem

Met ingang van 2006 wordt een rekenkamer(functie) verplicht bij de gemeenten. In Arnhem is sinds 1998 ervaring opgedaan met de gemeentelijke rekenkamer, gevormd door leden van de raad. De onderzoeken die de rekenkamer heeft uitgevoerd, leidde soms tot een grote reorganisatie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering