De raming van de behoedzaamheidsreserve

De behoedzaamheidsreserve in het gemeentefonds is bijna tien jaar geleden ingevoerd. Desondanks is het maar weinig mensen duidelijk hoe deze werkt. Dat leidt ertoe dat de meeste gemeenten in hun begroting een optimistischer uitgangspunt nemen dan zij denken te doen, en daardoor elk jaar in hun voorjaarsnota kunnen worden geconfronteerd met een tegenvaller.

Trefwoorden: Tags: Financiering