De reorganisatie van de ziekenhuissector

Met ingang van 2005 zullen ziekenhuizen daadwerkelijk geconfronteerd worden met marktwerking in de zorg. Voor een deel van de verrichtingen zullen de prijzen worden vastgesteld na onderhandelingen met de verzekeraars. Voor de ziekenhuizen betekent dit nieuwe onzekerheden en nieuwe uitdagingen. Vaak zal de interne organisatie ingrijpend moeten worden gewijzigd.

Trefwoorden: Tags: Zorg