De Rhedense bezuiniging

De gemeente Rheden zag zich in het verleden al een aantal keren genoodzaakt fikse bezuinigingen door te voeren. Desondanks bleek uit de meerjarenbegroting dat bij ongewijzigd beleid opnieuw aanzienlijke tekorten zouden ontstaan. Bezinning op de noodzaak van een aantal gemeentelijke activiteiten werd noodzakelijk.

Trefwoorden: Tags: Financiering