De spilfunctie van het grondbeleid voor de 5e Nota Ruimtelijke Ordening

Er zijn veel partijen die claims leggen op de schaarse ruimte, met name in de Randstad. Tekortschietende regelgeving ten tijde van het verschijnen van de Vierde Nota Extra stelde bepaalde markpartijen in staat goedkoop grond te verwerven teneinde die tegen hoge prijzen weer van de hand te doen. Met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in het verschiet en de aanstaande wijzigingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt nagegaan in welke richtingen het grondbeleid zich kan gaan ontwikkelen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening