De stille revolutie bij het Rijk in grond- en vastgoedzaken

Het beheer van het grondbezit van het Rijk is versnipperd over diverse departementen, die elk hun eigen positie en prioriteiten hebben. De instelling van een Raad voor Vastgoed Rijksoverheid en een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf moet zorgen voor een betere onderlinge afstemming en voor een eenduidig Rijksbeleid in samenwerking met andere partijen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening