De urenmarkt in een procesgeori�nteerde organisatie

Het waterschap Regge en Dinkel bevndt zich in de overgang van een procesgeori�nteerde naar een systeemgeori�nteerde organisatie. In de hudige organisatie spelen procesmanagers een belangrijke rol. De urenraming is een belangrijk instrument voor het opstellen van de begroting. Verschillen tussen urenvraag vauit de processen en urenaanbod door de capaciteitsmanager worden boven een bepaalde omvang beslecht op de urenmarkt.

Trefwoorden: Tags: Organisatie