De valkuilen van het BTW compensatiefonds

Met ingang van 2003 wordt bij gemeenten extra aandacht besteed aan de BTW-verwerking van de ontvangen facturen. Gaandeweg is duidelijk geworden dat de verwerking in de praktijk veel onverwachte complicaties kent. Een aantal valkuilen wordt hier blootgelegd.

Trefwoorden: Tags: Financiering