De verenigde Steden van Europa

In februari van dit jaar begon het Europese Comite van de Regio's aan een nieuwe mandaatsperiode. In de achterliggende periodes is het belang van lokale en regionale overheden gegroeid. Met de toetreding van Oost-Europese landen in het verschiet zullen de politieke verhoudingen in de huidige periode veranderen. De discussie zal voornamelijk gaan over en tussen lidstaten. Van belang is, dat de regionale en stedelijke dimensie daarbij niet uit het oog wordt verloren.

Trefwoorden: Tags: Politiek