De Vijfde Nota als uitkomst van een belangenstrijd van departementen

Onlangs nam Wytze Patijn afscheid als rijksbouwmeester. In de vijf jaar in die functie heeft hij herhaaldelijk zijn visie gegeven op de kwaliteit van het bouwen en de landschapsinrichting. Naar zijn mening moet de overheid zelf met inrichtingsplannen komen. Een overheid die wat dat betreft aan de kant blijft staan werkt eenvormigheid in de hand. Als voorbeeld noemt hij "de patat-en-cola-cultuur' in de VINEX-bouw.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening