De voorkeursvolgorde onder vuur

Zolang er een Nederlandse overheid is, zijn er financi�le verhoudingen. V��r de Franse tijd stonden steden en gewesten een deel van hun belastinginkomsten af aan de Staten-Generaal; in de negentiende eeuw is de richting van die geldstromen omgekeerd. De regels rond die geldstromen zijn langzamerhand ingewikkelder geworden, maar er heeft ook meer reflectie plaats gevonden. Een en ander is voor de VNG aanleiding om een fundamentele herbezinnig op de financi�le verhouding op gang te brengen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie