De waterketen in de stedelijke leefomgeving

De zuivering van afvalwater en de relatie met de gemeentelijke riolering staat volop in de belangstelling. Samenwerking in de �waterketen� is niet alleen goed voor het milieu, maar kan op termijn ook leiden tot aanzienlijke besparingen, zo wordt in rapporten gesteld. Centrale vraag voor gemeentebestuurders is, hoe vanuit de regierol voor de inrichting van de leefomgeving kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen rondom de waterketen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening