De Wet op het BTW-compensatiefonds en samenwerkingsverbanden

Een van de keuzen die gemeenten moeten maken bij de invoering van het BTW-compensatiefonds betreft de status van de gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen. De keuze tussen belaste ondernemer of vrijgesteld ondernemer heeft financi´┐Żle gevolgen voor de betrokken gemeenten, maar ook voor de burgers.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering