De winst van het wetsvoorstel BTW-compensatiefonds

Over een groot deel van de inkoop van gemeenten en provincies wordt BTW in rekening gebracht, die niet kan worden afgetrokken. Dit BTW-effect speelt een belangrijke rol bij de beslissing tussen het zelf doen van een bepaalde activiteit of het uitbesteden ervan. Teneinde een objectieve keuze tussen beide opties mogelijk te maken wil het Rijk ertoe overgaan per 2002 het BTW-compensatiefonds in te stellen. In deze bijdrage wordt de werking toegelicht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie