De woningcorporatie als maatschappelijke onderneming?

Onlangs publiceerde het wetenschappelijk instituut van het CDA een verkenning naar de missie en positie van maatschappelijke ondernemingen. Belangrijke vraag is, of het huidige rechtspersonenrecht zich goed leent voor het fenomeen maatschappelijke onderneming, of dat uitbreiding noodzakelijk is. Ook voor de corporatiesector is het antwoord relevant. Een interview met een van de opstellers van het rapport, Hendrik Jan de Ru.

Trefwoorden: Tags: Wonen