Decentraal denken en water winnen

Recent verscheen de Vijfde Nota ruimtelijke ordening. Daarin wordt de rijksvisie gegeven op de wijze waarop de claims op de schaarse ruimte in ons land kunnen worden gecombineerd. Ten opzichte van de Vierde Nota valt de meer decentrale werkwijze op. De les uit de nota is deels getrokken, zo stellen Albertine van Vliet, burgemeester van Amersfoort en PvdA lid en ex-politicus Friso de Zeeuw. Beiden zijn dagelijks betrokken bij beslissingen over 'ruimte'. Kritiek is er ook: op de invulling van de praktische kant, maar vooral op het ontbreken van het verband met infrastructuur en mobiliteit. De afstand tussen VROM en Verkeer en Waterstaat is groter dan ooit, zo luidt het commentaar.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening