Denkend aan Holland zie ik�

De geplande uitbreiding van de woningvoorraad die blijkens cijfers van het kabinet tussen de 360.000 en de 440.000 ligt, is op termijn onvoldoende. Daarom moeten er in de periode 2010 en 2030 nog eens 100.000 extra huizen worden gebouwd. Zo'n 40 procent daarvan moet in stedelijk gebied worden gerealiseerd. Dit blijkt uit de Nota Ruimte. Diezelfde nota versoepelt de regels voor bouwen in de open ruimte. Daarmee wordt een wissel getrokken op de bereidheid van partijen, de complexere verdichting van stedelijk gebied ter hand te nemen.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening