Detailhandelsbeleid op de helling?

De door het kabinet voorgestane verruiming van het vestigingsbeleid voor perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen wordt door betrokken partijen gezien als een bedreiging voor de huidige fijnmazige structuur van de detailhandel. Veranderend consumentengedrag leiden echter steeds weer tot aangepaste eisen en nieuwe ruimteclaims.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; Economie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.