Doelgericht sturen met de gemeentelijke programmabegroting

Sinds de invoering van het dualisme is de positie van de Gemeenteraad duidelijk versterkt vanwege de grotere nadruk op de controlerende functie. Dit dient plaats te vinden binnen vooraf te stellen kaders. De programmabegroting is daarbij een belangrijk instrument.

Trefwoorden: Tags: Financiering