Domeinbepaling bedrijfsvoering bij de gemeente Gorinchem

Vorig jaar hebben veel gemeenten de verordening inzake uitgangspunten financieel beleid en beheer vastgesteld. De verordening is een verzameling van regels en afspraken tussen management, college en raad, onder meer op het terrein van de bedrijfsvoering. De gemeente Gorinchem heeft de taken en bevoegdheden niet in deze verordening, maar in een aparte notitie vastgelegd, waarin de domeinbepaling bedrijfsvoering centraal staat.

Trefwoorden: Tags: Organisatie