Drie eeuwen geschiedenis van de Leidse schouwburg

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het verstrekken van overheidssteun aan schouwburgen en concertzalen nagenoeg onomstreden. Voor die tijd was dat geen vanzelfsprekendheid. Bestudering van de geschiedenis van de Leidse Schouwburg, met zijn driehonderd jaar de oudste schouwburg van ons land, geeft inzicht in de wisselende motieven van de stadsbestuurders om aan de Schouwburg steun te verlenen.

Trefwoorden: Tags: kunst en cultuur