Droom en daad in de stedelijke vernieuwing

De voorgestelde aanpak van de stedelijke vernieuwing brengt een aantal dilemma's met zich mee. Hierdoor is bijstelling van het reeds ingezette beleid noodzakelijk. Vorig jaar constateerde de VROM-raad reeds dat de ambities in de Nota Mensen-wensen-wonen niet sporen met de realiteit van alledag.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Decentrale Overheid